Disclaimer

Disclaimer


Deze website is een product van Leget & Co Belastingadviseurs en geeft u algemene informatie over onze diensten. Deze informatie heeft niet de pretentie volledig te zijn en daaraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hoewel bij het ontwerpen en samenstellen van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Leget & Co Belastingadviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade door het bezoek en/of gebruik van onze website en de daarop vermelde informatie. Leget & Co Belastingadviseurs is niet verantwoordelijk voor niet werkende links en evenmin voor onjuiste en/of onvolledige informatie.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leget & Co Belastingadviseurs is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatie (diensten) die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie blijft te allen tijde voorbehouden aan Leget & Co Belastingadviseurs.


... Gewoon Goed
Site ontwikkeld door
eQTeam Information Providers BV